Kalendere

 

Untitled-1

Fra 1999 til 2014 har Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling udgivet en kalender.
Kalenderne kan hentes ved at klikke på efterfølgende links.

Kalender 1999  er en lokalhistorisk kunstkalender med 12 tegninger udført af Aage Bruun Jespersen fra 1956 til 1998, med tekster af Erik Mouritzen.
1. Motiv fra Elsted
2. “Polakhuset” beliggende på hjørnet af Hovmuren og Pannerupvej
3. “Smørhullet” beliggende på sydsiden af Elstedvej ved Ellebækken
4. Elev kirke
5. Husmandssted ved hovmuren set fra Skårupgård skov
6. Timmermands mødding i Elsted
7. Parti fra vejen mellem Elsted by og Skårupgård
8. Staklade i Elsted
9. Udsigt mod teglværksbakken nær Kærgården
10. Tidligere stuehus til “Lystruplund”
11. Udsigt mod Elsted præstegård set fra vest
12. Elsted kirke

Kalender 2000 er en kalender med 12 gamle billeder fra Bygaden og stationsbyen Lystrup, med 12 nye billeder fotograferet samme sted i 999. Teksten fortæller om udviklingen af stationsbyen Lystrup.
1. “Rio” og “de små huse” ved baneoverskæringen
2. Toget ved ledvogterhuset og skrædderens hus
3. Mejeriet set fra banen
4. Stationsgade ned mod stationen
5. Lystrup Restaurant med krohaven bagved
6. Hvilehjemmet ved genforeningsstenen
7. Slagterforretningen, Bygaden 18 i Lystrup
8. Bygadens søndre side, set mod vest
9. Krydset mellem Lystrupvej og Bygaden
10. Sønderborg nedrevet i 1938
11. Villa Egebo – op ad Lystrupvej
12. Elsted by, luftfoto

Kalender 2001, Kalender 2002 og Kalender 2003 , er en serie af kalendere om gårdene i Lystrup, Elsted og Elev. Fire gårde fra hvert sogn om året. Der er 2 gamle billeder til hver gård, hvor vi har kunnet skaffe det. På bagsiden af kalenderne er et matrikelkort, hvor gårdenes jordbesiddelser er indtegnet. Her kan man finde sin parcelhusgrund og altså finde ud af, hvilken gård, der før ejede grunden, hvorpå man bor.
Kalender 2001
1. Hovgården, Lystrup by, Elsted sogn
2. Hedeskovgaard, Elsted by og sogn
3. Østerhåb, Elev by og sogn
4. Møgelgaard, Lystrup sogn
5. Elsted Mølle og Skovly, Elsted by og sogn
6. Noruplund, Elev by og sogn
7. Lystruplund, Lystrup sogn
8. Elsted Søndergaard
9. Vejlsgaarden, Elev by og sogn
10. Kildegaarden, Lystrup by, Elsted sogn
11. Elstedgaard, Elsted by og sogn
12. Elevgaard, Elev by og sogn
Kalender 2002
1. Toftegaard, Elsted Kirkevej 14
2. Sigholm, Hovmarken 16
3. Venneminde, Vennemindevej 70
4. Godthaab, – ved Blåbærhaven
5. Østergård, Skæringvej
6. Elev Vestergård, Kjeldsbjergvej 11
7. Kjærgården
8. Enghavegård, Munkhøj 16
9. Holmgård, Vennemindevej 51
10. Asmusgård, Asmusgårdsvej
11. Lægård, Skæringvej 110
12. Præstegården, Ørnstrupvej 102
Kalender 2003
1. “Buerishøj”
2. “Kirstinelund”
3. Falsterbo og “Den bette Gård”, Elsted Sogn
4. “Elev Enggaard”
5. “Rinds Gård” og “Landlyst”
6. Johannes Jørgensens gård
7. “Elev Østergaard”
8. “Elmely”
9. Niels birk´s gård
10. Ørvadgård
11. “Justminde”
12. “Elsted Damgård”

 Kalender 2004, Kalender 2005, Kalender 2006 og Kalender 2007 er en serie af kalendere med fokus på erhverv i Lystrup, Elsted og Elev. Indledningsartiklen år 2004 hedder ”Historisk detektiv – hvor skal jeg begynde? Lokalhistorie eller slægtsforskning? Folketællinger og kirkebøger.”
Kalender 2004
1. Smeden i Lystrup
2. Smeden i Elsted
3. Smeden i Elev
4. Købmænd i Lystrup
5. Købmand i Elsted
6. Købmanden i Elev
7. Gartnerier i 8520-området
8. Vester og Øster Havevej
9. Terma A/S
10. Vandforsyningen i 8520-området
11. Idræt i 8520-området før LIF
12. Høvej 35
Kalender 2005
1. Tøjbutikkerne
2. Frisører i Lystrup
3. Danske Bank – forhistorien i Lystrup
4. Sparekassen i Lystrup
5. Djursland Bank og Lystrup Bank
6. Fra cykelsmed til cykelhandler
7. Telefoncentraler
8. Pelsproduktion i Lystrup
9. Frysehusene
10. Hjemmeslagtere
11. Elev brandvæsen
12. Brandsprøjter og brandberedskab i Lystrup og Elsted
Kalender 2006
1. Brugsen i Lystrup
2. Omrejsende handlende i Elev
3. Bagere i Lystrup
4. Industri- Trykkeriet i Lystrup, Marøgelhøj 8
5. Engang var der Iskiosker
6. Handelscentret på Bystævnet
7. Vognmænd i Elev
8. Fra rutebil til bus
9. Omrejsende handlende i Elsted
10. Statshusmandsbrug
11. Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4
12. Hjemmeslagtere
Kalender 2007
1. Malere i Elsted og Lystrup
2. Fastelavnssoldater i Elev
3. Murere i Elsted
4. Fra “Jysk Papirlager” til Elopak
5. Koldkilde
6. Posthistorie i Lystrup
7. Tømrere og snedkere i Lystrup-Elsted
8. Hjem for træskomand og tømrer i Elev
9. Dasolas – et familiefirma der voksede sig stort
10. Fattighuset i Elsted – Elsted Kirkevej 2
11. En skæbne fra Fattighuset i Elev – (Kjeldsbjergvej nr. 6)
12. Elektrikere i Lystrup og Elsted

Kalender 2008 er en kalender der fortæller om 12 personer, der har sat sit præg på Lystrup. Kalenderen fortæller om Marius Kristensen, der var Højskolelærer og sprogforsker. Han er født her i Lystrup og er landskendt for sin forskning.  Derefter Jens Peter Jensen, smeden i Elsted, der også var opfinder, og Høker og sognerådsformand Henning Nielsen fra Elev og Jens Jensen, der var en meget fremsynet høker også fra Elev. Valdemar Buttenschøn købmand og sognerådsformand i Elsted, som blandt andet var med til at få en vej over mosen i slutningen af 1930’erne, hans efterfølger Anders Kondrup, der sørgede for en plan for udbygningen af Lystrup og Elsted i slutningen af 1960’erne. Kalenderen fortæller også om billedhuggeren Aage Bruun Jespersen, som de fleste Århusianere kender fra skulpturerne i midtbyen: ”konen med æggene” og ”den lille flodhest”.
Derudover kan man også blive klogere når det gælder omsorg og pleje i gamle dage. Vi har fundet oplysninger om den cyklende hjemmesygeplejerske frk. Krebs. Lystrup, Elsted, Elev Lokalhistoriske samling vil gerne have et billede af hende på cykel, hvis der er nogen der har sådan et liggende. Fra Elev er der også nyt om Elev Højskole, og dens grundlægger og studiegruppen nåede at interviewe Aase Holm Nielsen inden hendes død. Hun gjorde en aktiv indsats både i sognerådet i Elev og Menighedsrådet samme sted, og det handler december måned i kalender 2008 om.
Kalender 2008
1. Marius Kristensen, dr. phil. Højskolelærer og sprogforsker
2. Jens Peter Jensen, Elsted
3. Henning Nielsen, Elev
4. Valdemar Buttenschøn
5. Aage Bruun Jespersen, 2. oktober 1929 til 13. februar 2001
6. Høker Jens Jørgensen
7. Anders Kondrup
8. Gunnar Overvad
9. Niels og Margrethe Tang
10. En initiativrig ildsjæl (Victor Alexander Hoffmann)
11. Den cyklende hjemmesygeplejerske Frk. Krebs
12. Aase Holm Nielsen

Kalender 2009 Nye historier om gamle dage igen på tryk.
Emnerne i kalenderen omfatter både personer, bl.a. Jens Brandt Lassen, der var sognerådsformand ved kommunesammenlægningen i 1970 og ejendomme idet vi har fået nye billeder af Jens Brandstrup Andersens gård på Lille Elstedvej, men også noget om underholdning i Lystrup området. Vi har fundet billeder af amatørforestillinger fra 950’erne på Lystrup Kro frem og dem fortæller vi om i kalenderen sammen med Lystrup Revyen, der har haft 25 års jubilæum, og dermed vel også fortjener en plads i historien.
Vi har desuden fået flere nye afleveringer i årets løb blandt andet fra Wilson Jørgensen, der var bygherre på Handelscentret på Bystævnet. Derudover fra tekstilvirksomheden Hugo Kragh, der flyttede til Lystrup i 1964 blandt andet på grund af stationen og den projekterede hovedvej. Virksomheden lukkede i februar 2008 efter 62 år med salg og produktion af boligtekstiler.
Kalender 2009
1. Jens Brandstrups gård
2. Elev Enggård ved Smørhullet
3. Jens Brandt Lassen, gårdejer og sognerådsformand
4. Arne Hansen – Stationsmester, bibliotekar og forfatter
5. Østerhåb, Hovmuren 3 i Elev
6. Firmaet Hugo Kragh senere Hugo Kragh A/S Boligtekstiler, Flinthøj 6-10
7. Lystrup Revy Forbund
8. Egholm (Høvej 36) og Leonhardt Nielsen
9. Mejeribestyrer på Lystrup Mejeri
10. Wilson Aaen Jørgensen
11. Englyst – motorvej i Elev Enge
12. Diletant, Amatørscenen “Jyden”

Kalender 2010
1. Amatørscenen HOPLA og Caberevy
2. Skoleinspektør Niels Thordahl Ladefoged
3. Frederiksminde, Vennemindevej 81 i Elev
4. Margith Vinskov og hendes far – Kresten Nielsen
5. Fra benzinpumpe over servicestationer til nærbutikker med benzinsalg
6. Høvej 65
7. Asger Kristensen og hans far Behrend Kristensen
8. Hanerevyen – Elstedhøj revyen
9. Høsten på Noruplund 1955
10. Lystrup og Omegns Folkedanserforening
11. Elev Skytte og Gymnastik
12. Pastor Schiellerup

Kalender 2011
Den trettende kalender fra Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling udkom december 2010. Den handler blandt andet om:
1. Arkæologi – 8520 Lystrup,
2. Lystrup Kvadrillen,
3. Vejnavne i Elev,
4.Jens Peter og Bertha Munch
5. Lærer Steensgaard, enelærer ved Elsted skole 1872 til 1904
6. Mælk leveret fra Elev
7. Jernbanehistorie fra Lystrup
8. Lægerne i Lystrup
9. Stokbrovej – byudvikling og kommunesammenlægning
10. “Afholdshotellet” Bygaden 1
11. Elsted Skole og
12. Skovgaard.

Kalender 2012
Kalenderen fortæller i 12 små historier om vælgerforeninger i lokalområdet, om ungdomskorps og om Elev Skole.
Elev Skole kan fejre 100 års jubilæum i 2012, og Lokalhistorisk studiegruppe i Elev har samlet en række spændende historier om skolen. Der fortælles bl.a. om lærere, der også boede på skolen, og om dengang der var besættelse, hvor Elev skoles gymnastiksal var besat af tyske soldater, der efterlod et historisk minde på gymnastiksalens mur.
Kalender 2012 
1. Elev “nye” skole 100 år
2. FDF Lystrup-Elev kredsen
3. Venstres Vælgerforening i Lystrup-Elsted og Elev
4. Den gamle skole i Elev og Venneminde
5. Socialdemokratisk Vælgerforening
6. DUI Lystrup
7. Elev skole under krigen
8. Elsted Kirkes Kammerensemble
9. Lystrup, Elsted og Omegns Konservative Vælgerforening
10. Lærer Venning og frøken Bjerg
11. KFUM og KFUK Spejderne
12. Slægtsforskning efter en aflevering af mønter

Kalender 2013  Gamle nyheder på den fede måde.Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske Samling har igen i år samlet 12 historier i Kalender 2013 – og vi betegner dette som GAMLE NYHEDER PÅ DEN FEDE MÅDE. Ildsjælene fra fortiden. Historierne er meget forskellige – altså ikke noget tema i år – men der er fortællinger om mennesker, der har gjort en indsats i vores lokale område. Ildsjælene fra fortiden. Vidste du, at den første kirkeminister også var sognepræst i Elev og Elsted? Eller at det var gårdejer af Søndergården, Rasmus Nielsen, der sørgede for at Elsted Skole fik en grund, der hvor nu beboerhuset ligger? Ildsjæle kan også være dem der har spillet en rolle i det lokale samfundsliv – der fortælles historien om sognefogeder i både Elev og Elsted og fortællingen om tre generationer af slægten Bomholt fra Hougården, der alle lagde et stykke arbejde i sognerådet og dermed det lokale demokrati.
Kalender 2013
1. Thorvald Valdemar Poulsen – Højskolemand, præst og Kirkeminister
2. Elev Nedermark
3. Johannes og Anna Havemann
4. Hygge, foredrag og LAGKAGE – Omsorgsklubben
5. Sognefogeder i Elev
6. 3 generationer i Elsted sogns tjeneste
7. Elsted kommunes Hjælpekasse og Sygekasse
8. Branden på Højgaard og Noruplund
9. Nordre Dyrehospitals historie
10. Rasmus Nielsen
11. Elev Borgerforening
12. Sognefogeder i Elsted

Kalender 2014 
1. International Børnehjælp – Genbrugsbutikken i Beboerhuset
2. Ledvogterhuset på Høvej 68 i Elev
3. Fastelavnssoldater
4. En Lystrupslægt
5. Udvidelsen af kirkegården i Elev
6 LIF’s Klubhus i mosen
7. Elsted kirkegård
8. Høstoptoget fra Elev på Rundskuet i Århus 1954
9. Lystrup Festuge
10. Livet i et ledvogterhus i Lystrup fortalt af Bente Hintze
11. Huse der forsvandt i Elev
12. Johannes Jørgensens gård – Elstedgårde