Lokalhistoriske Forening

Lystrup-Elsted-Elev-Nye Lokalhistoriske Forenings historie og formål

Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening blev stiftet i oktober 2014.

Foreningens formål er at formidle den historiske viden, der ligger i den lokalhistoriske samling på Lystrup Bibliotek, og at støtte samlingen i dens arbejde.

Det vil vi gøre ved at afholde møder med foredrag om lokalhistorien og ved at guide på vandreture rundt i vores område. En vigtig opgave bliver desuden at opbygge og vedligeholde en hjemmeside, hvor med­lemmerne kan følge med i den lokale historie og i foreningens aktivite­ter.

En anden vigtig opgave for Lystrup-Elsted-Elev-Nye Lokalhistoriske For­ening er at være sparringspartner med den lokalhistoriske samling, og den lokalhistoriske samlings leder er derfor født observatør i forenin­gens bestyrelse.

Som medlem har man betalt for den lokalhistoriske årbog, som bliver leveret ved udgivelsen i oktober-november. Den første årbog, der er betalt af medlemskabet, er for 2015. Medlemskabet er personligt, og hvert medlem kan tage en ledsager med til foredragene og turene.

Man melder sig ind i foreningen ved at henvende sig om mandagen mellem kl. 15 og 17 i Lystrup-Elsted-Elev-Nye Lokalhistoriske Samling på Lystrup Bibliotek eller ved at indbetale kontingentet, 100,- kr., på for­eningens konto i Djurslands Bank: 7265 – 1112988, eller på kassererens mobile pay: 61677505 (husk at skrive navn på afsender) og derefter maile navn, adresse og mailadresse til:

Foreningens vedtægter se: VEDTÆGTER 2014-10-06

Vedr. EU´s Persondataforordning af 25. maj 2018 se: Privatlivspolitik for Lokalhistorisk Forening

Bestyrelsen

Bestyrelsesmødereferater

Generalforsamling