Årbøger

De lokalhistoriske årbøger er udgivet af Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling.

Årbøgerne har afløst den lokalhistoriske kalender, samlingen udgav fra 1999 til 2014, med Årbog 2014 som den første i rækken af årbøger.
Med udgivelsen af  årbøgerne blev det muligt, at skrive artikler med en mere uddybende tekst og flere illustrationer end i de tidligere udgivne kalenderne.

Årbøgerne er samtidig bindeled mellem den lokalhistoriske samling, der har fungeret siden 1972, og den lokalhistoriske forening, der blev stiftet i 2014.

Bøgerne koster 50 kr. og kan købes ved Lokalhistorisk Forenings arrangementer, på Lystrup Bibliotek, i Djurslands banks Lystrupafdeling samt i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling i åbningstiden hver mandag 15 til 17.
Ved medlemskab af Lokalhistorisk Forening er årbogen gratis.

Forord
Af: Marianne Vasard Nielsen
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Af: Sven Aage Christensen
Fra arkivskuffen: Skovfogedhuset på Ørnstrupvej
Af: Arne Pedersen
Geyskærgård i Elsted
Af: Inge Riisgaard og Peer Kjær Andersen
Regnskabsbogen fra Burishøj i Elev
Af: Inger Hvidkjær
De tidligste gårde i Lystrup III
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Minder om Albert Nielsen, Høvej 52 (Bueris) i Elev
 Af: Arne Sørensen
Årbogens historiske artikler placeret på kortet

 

 

Forord
Af: Marianne Vasard Nielsen
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Af: Sven Aage Christensen
Den nidkære præst i Elsted i 1600-tallet
Af: Hans Schiøtt
Elsted Søndergaard
Af: Inge Risgaard og Peer Kjær Andersen
Gården Herligsminde i Elev
Af: Elev lokalhistoriske Studiegruppe
De tidligste gårde i Lystrup II
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Historien om en kirketyv i Elev
Af: Lennie Boesen
Stenkunsteren Aage Bruun Jespersen
Af: Marianne Vasard Nielsen
Årbogens historiske artikler placeret på kortet

 

Errata til Årbog 2021

 

Forord
Af:Marianne Vasard Nielsen
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Af: Sven Aage Christensen
Fra arkivskuffen – en lægekvittering
Af: Arne Pedersen
Johannes Jørgensens gård i Elsted
Af:Inge Riisgaard og Peer Kjær Andersen
Høvej 65 0g 67 i Elev
Af Jens Erik Thomsen
De tidligste gårde i Lystrup
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Elev – en landsby husket af en københavner
Af: Jørgen Konge
Brandstationen i Lystrup
Af: Peer Kjær Andersen
Slægten Ahlmann
Af: Jørgen Ahlmann Jensen og Marianne Vasard  Nielsen
Årbogens historiske artikler placeret på kortet

 

 

Forord:
Af: Marianne Vasard Nielsen
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Af: Sven Aage Christensen
Fra kælderarkivet – Elev Skyttekreds og fane
Af: Arne Pedersen
Toftegården i Elsted
Af: Inge Riisgaard, Peer Kjær Andersen og Marianne Vasard Nielsen
Den sidste landsbysmed i Elev
Af: Arne Sørensen
Gartnerier omkring Lystrup-Elsted-Elev
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Gården Noruplund
Af: Familien Holm Villadsen
Kunstforeningen 8520 – en nekrolog 
Af Peer Kjær Andersen

 

 

Forord:
Af: Marianne Vasard Nielsen
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Af: Sven Aage Christensen
Fra arkivskuffen: Himlens søn
Af: Arne Pedersen
Godthåb
Af: Inge Riisgaard og Peer Kjær Andersen
Elev Vestergård
Af: Inger Hvidkjær
Noget af Enghavegaards historie
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Elev Nedermark, del 2
Af: Sven-Erik Holm Nielsen
Elsted præstegård – 100 år, del 2
Af: Annelise Søndengaard, Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen
Anders Sørensen, 1928 – 2017
Af: Marianne Vasard Nielsen

 

 

Forord:
Af: Marianne Vasard Nielsen
Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
Af: Sven Aage Christensen
Fra arkivskuffen: et mindeblad over  Maren Rasmusdatter
Af: Arne Petersen
Asmusgård
Af: Inge Riisgaard
Fattighuset i Elev
Af: Tage Petersen
Møgelgårdsvej
Af: Bente Gyldenløv
Elev Nedermark
Af: Sven-Erik Holm Nielsen
Banker-hen til kommoden og tilbavs igen
Af: Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen
Elsted præstegård – 100 år
Af: Annelise Søndergaard, Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen
Årets lokalitet 2017: Elev Sognehus Af: Lennie  Boesen

 

 

forside

I artiklerne i Årbog 2016 kan man blandt andet læse om:
Fra arkivskuffen: Et kongebrev
Af: Arne Pedersen
Elsted Damgård
Af: Inge Riisgaard
Kurvemageren i Elev Mose
Af: Arne Sørensen
Historien om Lystruplund
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Gårdbrand i Elev – set i gamle avisartikler
Af: Lennie Boesen
Fra hestevogn til bus
Af: Peer Kjær Andersen
Lions Club Lystrup
Af: Kristian Lyngby Poulsen

 

 

I artiklerne i Årbog 2015 kan man blandt andet læse om:
Fra arkivskuffen: Carolines Skudsmaalsbog
Af: Arne Pedersen
Elsted sogn, Skårupgård og Saastrupgaarden
Af: Inge Riisgaard
Landsbyfællesskabet i Elev
Af: Inger HvidKjær
Gården Sigholm i Lystrup
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Granitstenes vandring til Elev kirke
Af: Johannes Jensen
Hedeskovgård og Hedeskov-udstykningen
Af: Marianne Vasard Nielsen
Jernbanen gennem Elsted og Elev sogne
Af: Kristian Lyngby Poulsen

 

 

I artiklerne i Årbog 2014 kan man blandt andet læse om:
En ko-koppe indpodningsattest
Af: Arne Pedersen
Historien om Elsted sogn
Af: Inge Riisgaard
På besøg i Elev før Verden gik af lave
Af: Herdis Schiøtt
Jordmodervejen i Lystrup
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Pluk fra Elev kirke gennem tiden
Af: Johannes Jensen og Lennie Boesen
Historien om plastikfabrikken i Lystrup
Af: Bente og Finn Gyldenløv
Forandringer i Elevs gadebillede
Af: Lennie Boesen
Andelsmejeriet: En samlende Institution
Af: Kristian Lyngby Poulsen
Årbog 2014 viser desuden plakater fra Plaktudstillingen: “Elsted før og nu”