Medarbejdere

Lennie Boesen, Finn Gyldenløv, Kirsten Jensen, Bente Gyldenløv, Inge Riisgaard,  Arne Pedersen, Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen.

Arkivleder: Marianne Vasard Nielsen

Faste medarbejdere på arkivet

Vi er et selvstændigt arkiv under Lokalarkiverne i Århus Kommune. Arkivet vil gerne modtage materialer, der kan belyse livet i de tre sogne Elev, Elsted og Lystrup, der geografisk dækkes af vores arkiv. Især erindringer, fotos og dokumenter fra “gamle dage” har stor interesse, når historien om, hvordan de gamle landsbyer omkring Elsted og Elev kirker og den nyere stationsby Lystrup blev til en del af Århus kommune, skal fortælles for vore efterkommere.

Den daglige arbejdsgruppe eller registreringsgruppen består ud over arkivlederen af:

  • Arne Pedersen
  • Inge Riisgaard
  • Lennie Bosen
  • Peer Kjær Andersen
  • Bente Hintze Gyldenløv
  • Finn Gyldenløv
  • Kirsten Jensen

Derudover får vi hjælp fra: Preben Bager

Gruppen mødes hver mandag på Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling, hvor en omfattende revision af arkivskabe og registreringspapirer er i fuld gang. Samtidig er arkivet i gang med at oprette et nyt arkiveringssystem, således at det i fremtiden bliver lettere at finde arkivalierne samt få et samlet overblik over f.eks. informationer om en bestemt person, en bestemt institution, forening eller lokalitet.