Sogneprotekoller

Sogneprotekoller

Sogneprotokoller

I 1841 fik landsognene kommunalt selvstyre – Sogneforstanderskab. Sognepræsten og den eller de lodsejere, der ejede mindst 32 tdr. hartkorn i pastoratet, var fødte medlemmer. Derudover skulle ved offentligt valg vælges 4-9 beboere. de skulle være 25 år og eje eller fæste en ejendom på mindst 1 td hartkorn. Valgperioden var 6 år. I 1855 kom en ny lov, hvor det bl.a. blev indført at man skulle vælge et ulige antal sogneforstanderskabsmedlemmer.

I 1868 blev reglerne revideret og sogneforstanderskaberne afløstes af sogneråd. Valgreglerne var uændrede men bl.a. sognepræsten var ikke længere født medlem, men skulle vælges på ligefod med de øvrige sognerådsmedlemmer.

Ved kommunalreformen i 1970 blev Elev og Elsted kommune en del af Århus kommune.

Elsted Kommune

Forhandlingsprotokol1841 – 1873; 7 mikrokort Forhandlingsprotokol 1873 – 1906; 7 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1907 – 1930; 9 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1930 – 1944; 5 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1944 – 1954; 4 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1954 – 1958; 4 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1958 – 1960; 4 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1960 – 1962; 4 mikrokort.  Forhandlingsprotokol 1962 – 1963; 4 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1963 – 1965; 4 mikrokort Forhandlingsprotokol 1962 – 1963; 4 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1963 – 1965; 4 mikrokort Forhandlingsprotokol 1965 – 1966; 4 mikrokort. Forhandlingsprotokol 1966 – 1968; 4 mikrokort Forhandlingsprotokol 1968 – 1970; 3 mikrokort

Elev Kommune

Forhandlingsprotokol 1841 – 1883; 6 mikrokort.  Forhandlingsprotokol 1883 – 1896; 5 mikrokort Forhandlingsprotokol 1896 – 1927; 7 mikrokort