Om Arkivet

Lystrup Bibliotek

Lystrup Bibliotek

På Lokalarkivet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye Lokalhistoriske Samling kan du finde mange spændende historier. Vi har en omfattende samling af original-arkivalier, fotografier, film, kort, kirkebøger mm., som belyser egenes historie og udvikling. Her kan man bl.a. finde informationer om områdets huse, gårde og slægter, egnens erhvervslivs og meget mere.

Interessere du dig for slægtsforskning, lokalhistorie, erhvervshistorie eller en helt fjerde ting, så besøg arkivet. Vi hjælper dig med at finde de informationer, som du søger.

Lokalarkivets dækningsområder er Lystrup, Elsted og Elev sogne i Aarhus kommune.

Vel mødt på arkivet.

Åbningstider

Medarbejdere

Studiegruppen i Elev

Hvad er Lystrup-Elsted-Elev-Nye Lokalhistoriske Samling?

Lystrup – Elsted – Elev Lokalhistoriske Samling kunne fejre 25 års jubilæum den 1. marts 1997.

Oprettelsen af arkivet skete ved dannelsen af et arbejdsudvalg den 29. februar 1972. Udvalget bestod af Victor Hoffmann, Jens Brandt Lassen, Anders Kondrup og Erik Mouritzen. Indkaldt til mødet var endvidere kommunebibliotekaren Arne Hansen. Senere blev Margrethe Krarup inddraget i arbejdet.

Den første arkivleder var Arne Hansen. Det var praktisk da han var leder af kommu­nebiblioteket som dengang var placeret på Elsted Skole – det nuværende beboer­hus. Arne Hansen skreven lang række artikler i sognebladet for Elsted og Elev, hvor han fortalte om gamle dage i Elsted.

Victor Hoffmann var meddeler til Århus Stiftstidende og hans udklipsbøger vidner om stor aktivitet i arkivet lige fra starten.

Juli 1982 blev Carsten Strange udnævnt til leder af Lokalhistorisk Samling for Lystrup – Elsted og Elev. Det betød dog ikke at Arne Hansen, der trak sig efter 10 års arbejde i arkivet forlod det lokalhistoriske arbejde, han fortsatte i arbejdsgruppen.

April 1987 overtog cand. mag. Bo Esbjørn Larsen ledelsen af arkivet efter Carsten Strange. Lokalarkiverne i Århus Amts kørte i den periode, Bo var ansat en kampagne, der hed: »Foreninger i Århus Amt« og han indsamlede meget spændende og værdifuldt materiale fra mange foreninger i lokalområdet f.eks. protokoller og billeder. Bo Esbjørn Larsen forlod stillingen d. 18. juni 1990, da han flyttede til Herning.

September 1990 overtog Preben Dollerup stillingen som leder af arkivet. Preben Dollerup sluttede sit arbejde i Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling pr. 31. december 1996.

Preben Dollerup lagde et stort arbejde i at formidle arkivets materialer til beboerne med et stort antal udstillinger på biblioteket ligesom han sammen med arbejdsgruppen arrangerede en lokalhistorisk vandring i Bygaden med Dorte Ladefoged og åbent hus i arkivet. Restaureringen af Bueriis Biblen var en af de markante ting, der skete i Preben Dollerups tid.

Februar 1997 blev Marianne Vasard Nielsen leder af arkivet.

Oktober 2023 ændredes navnet til Lystrup-Elsted-Elev-Nye Lokalhistoriske Samling. Den nye bydel “Nye”, der har postnummer 8200 Aarhus N er blevet indlemmet i Elev  sogn, og samlingen arbejder på at få indsamlet arkivalier, således at den også dækker Nye.

Samlingens folder: Lokalhistorisk folder 2024