Afholdte arrangementer

Link til Fotos: 2024-04-24 Kongemagten

 


 

Generalforsamling onsdag den 13. marts kl. 19.30 på Lystrup Bibliotek
Efter generalforsamlingen fortalte Christian Lyngby Poulsen om Grenåbanen


 

Fotos fra foredraget i Lystrup


Fotos fra mødet: Fotos


 

 

Fotos Udgivelsen af Årbogen


Fotos fra Foredraget


 

Fotos Fra Foredraget


 

Foredrag om Årbog 2022 den 6. marts 2023 i Elsted sognegård


 

   Fotos fra Menighedshuset i Elev


Udgivelse af Årbog 2022

Fotos fra udgivelsen af Årbog 2022


Foredrag om Aarhus Possementfabrik den 24 oktober 2022

Fotos fra foredraget 


Byvandring i Lystrup den 31. maj 2022

Fotos fra byvandringen


 

Foredrag om Livet i en Jernaldergård i Elsted Sognegård den 10 maj 2022

Fotos fra foredraget


Foredrag om Lokalhistorisk Årbog i Elev sognehus 16. marts 2022

Fotos fra foredraget


 

Den 10. februar 2022 holdt Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær Andersen foredrag i Lystrup kirke vedrørende Årbog 2020

Fotos fra Foredraget


Udgivelse af Årbog 2021

2021-11-11 Fotos fra udgivelsen af Årbogen


Aarhus Teaters historie 1900-2021

Arkæologi i Nye

Mandag den 11. oktober 2021 fortalte udgravningsleder arkæolog Laurits Brobjerg om Moesgaard Museums udgravninger ved den kommende nye skole i Elev /Nye.
Laurits Brobjerg viste os felterne, der graves i, og illustrerer det med fortællinger om de seneste 2.200 års historie i området.

 
 

Fotos fra præsentationen i Elev


Byvandring i Lystrup

Tirsdag d. 14. september 2021 afholdt Lokalhistorisk Forening, i samarbejde med byvandrer Pernille Helberg Stentoft, en rundvisning i stationsbyen Lystrup, hvor der blev fortalt om de tidligere firmaer, forretninger og erhverv som hørte til i en stationsby i perioden 1940 – 1960, samt de mennesker der boede her engang.
Der blev fortalt anekdoter og vist billeder undervejs.
Vi mødes ved Lystrup Kirke, og efter byvandringen blev serveret kaffe / te i kirkens mødesal, hvor Lokalarkivets plancher om Lystrup før og nu, samt plancher om kirkebøgerne fra Elsted kunne beses.

2021-09-17 Fotos fra Byvandring i Lystrup 


Fra landsby til forstad – Kirkebyen Elsted og Stationsbyen Lystrup ved arkivleder Marianne Vasard Nielsen. Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske forening holdt foredrag d 23. september 2020 kl. 19.30 i Elsted sognegård

Kom og hør om stammebåden, der sejlede i Elev og Lystrup Enge for 7.000 år siden, om landsbyen Elsted med kirken fra Valdemarernes tid i 11- til 1200-tallet og bondens vilkår op til stationsbyen Lystrup i 1877 og udviklingen fra forstanderskab fra 1841 til sognekommunens indførsel i 1867. Få historien om Andelsmejeriet, der blev bygget i 1889 og vejen over mosen, der var et beskæftigelsesarbejde i 1939. Få indblik i den sidste tid hvor Elsted kommune var selvstændig – indtil det sidste sogneråd fra 1966-1970. Hør om drømmen om eget rådhus og rettidig omhu omkring kommunens initiativudvalg, der sørgede for en dispositionsplan for udviklingen af området, så der både kom industri og bank til byen.


 

 

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00  har
Lennie Boesen og Elev gruppen
fortalt om Årbogen i Elev Sognehus med
vægten lagt på artiklerne om Elev.

Fotos fra foredrag i Elev

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19.30 har
Marianne Vasard Nielsen og Peer Kjær  Andersen
fortalt om Årbogen i Mødesalen ved Lystrup Kirke med
vægten lagt på artiklerne om Lystrup og Elsted.

Fotos fra fredrag i Lystrup


Arkivernes Dag i Elsted Beboerhus, den 9. november 2019

Arkivernes dag – fotos

Se også: Elsted før og nu


Reception på Lystrup Bibliotek i anledning af udgivelse af Årbog 2019


Fotos fra receptionen

Den 2. oktober 2019 holdt cand.mag Anne Mette Bladt foredrag om Danske dronninger
i
Elsted Sognegård


Den 28. Maj 2019 holdt Poul Bruun foredrag om Terma A/S i Lystrup Kirkes mødesal.

Fotos fra foredraget

_____________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 2. marts 2019 holdt Marianne Vasard Nielsen
og Peer Kjær foredrag i Elsted Sognegård

Fotos fra foredraget

_________________________________________________________________________________________________

Torsdag den 22. marts 2019 afholdt  Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
generalforsamling på Lystrup Bibliotek.

Referat af generalforsamling i LEE 2019

_________________________________________________________________________________________________

Fotos fra Foredraget: Fotos

Link:
https://stiften.dk/aarhus/Oejenvidneberetning-Skuddramaet-paa-Bispetorv-i-1945/artikel/252640

______________________________________________________________________

Onsdag den 27. februar 2019 afholdtes foredrag om
artiklerne i Årbog 2018 i Elev Sognehus.

Fotos fra Foredraget: Fotos

_______________________________________________________________________________________________

Udstilling i anledning af Super Brugsen i Lystrups 40 års Fødselsdag

Fotos fra udstillingen


Reception på Lystrup Bibliotek i anledning af udgivelse af Årbog 2018 


Fotos fra receptionen


Lørdag den 10 november 2018 – Arkivernes dag på Elev Skole

Fotos fra Arkivernes Dag 2018 på Elev Skole: Fotos


Tirsdag den 18. september afholdt Peter Luxhøj Præstegaard
foredrag i Elsted sognegård.

 Fotos fra Elsted sognegård


Torsdag den 15. marts afholdt  Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening
generalforsamling på Lystrup Bibliotek.

Referat af generalforsamling i 2018


Torsdag den 8. marts 2018 afholdtes foredrag i mødesalen i Lystrup Kirke.

Marianne Vasard Nielsen, der er leder af den Lokalhistoriske Samling i Lystrup fortalte
sammen med Peer Kjær Andersen interesserede Lystrup borgere om lokalhistorien.
Der blev berettet om en slægtshistorie fra skovfogedhuset ved Skårupgård og fortalt om
gårde og virksomheder på Møgelgårdsvej, beretninger om de forskellige banker, der har
været i Lystrup gennem tiden, om Asmusgård og om præstegården i Elsted.
Udgangspunktet for alle fortællingerne stammer fra den Lokalhistoriske Samlings Årbog 2017,
der kan erhverves for 50 kr. 

Se fotos fra mødesalen i Lystrup Kirke: Fotos


Torsdag den 8. februar kl. 19.00 til 22.00 afholdtes foredrag om
artiklerne i Årbog 2017 i Elev Sognehus.
Sven-Erik Holm Nielsen vil fortalte om “Elev Nedermark”
Tage Petersen fortalte om “Fattighuset i Elev”
og Lennie Boesen fortalte om Årbogens øvrige artikler.

Se fotos fra Elev Sognehus: Fotos

Tage Petersens Foredrag: Fattighuset i Elev


Reception på Lystrup Bibliotek mandag, den 13. november 2017 i
anledning af udgivelsen af Lokalhistorisk Årbog.

Se fotos fra receptionen:  Fotos


Arkivernes dag, lørdag den 11. november 2017 på Elsted Skole

Arkivleder Marianne Vasard Nielsen fortalte kort  om skolens ældste historie på grundlag af
Erik Mouritzens bog: Elsted skole gennem 250 år.

Hanne Olsen født Ladefoged fortalte om aktiviteterne omkring Elsted Skole.

Lisegrete Blach fortalte om sin skoletid – 50èrne.

Peter Møller fortalte om sin tid på Elsted Skole

Desuden fremvistes plancher, skolebilleder og skrifter om skole.

En kort beskrivelse af Elsted Skoles historie kan ses her: Elsted skoles historie

Plakaterne Elsted før og nu: Elsted Skole


FOREDRAG OM ELOPAK

Lystrup Elsted Elev lokalhistoriske forening har afholdt et arrangement om Elopak
den 29. august 2017 i mødesalen i Lystrup Kirke.

Inge Møller og Gerda Nielsen fortalte om deres tid som medarbejdere hos Elopak.

Gerda Nielsen (f. 1930) har været ansat af to omgange ved Jyllands Papir-Værk, sammenlagt i
mere end 30 år. Hun var først ansat på Trøjborg som kun 15-årig fra 1946, forlod
virksomheden da hun blev mor, men blev opfordret til at vende tilbage og fulgte med,
dengang en del af produktionen flyttede til Lystrup i 1967. Det var dengang arbejderne blev
kørt med bus fra Aarhus til Lystrup.  Inge Møller (f. 1949) kan næste år holde 50 års jubilæum
som ansat i virksomheden. Hun blev ansat som 19-årig i 1968 året efter at virksomheden var
flyttet til Lystrup.

Inge MøllerGerda Nielsen

Se flere billeder: fotos


 


Foredragsaften i Elev Sognehus
tirsdag d. 28. februar 2017.

Temaet for foredragene denne aften var Årbog 2016, med hovedvægten på
artiklerne der omhandler Elev. Således fortalte Arne Sørensen sine erindringer om
Kurvemageren i Elev Mose og Lennie Boesen om en Gårdbrand i Elev – set i gamle
avisartikler.

Lennie refererede desuden de øvre artikler i Årbogen, der omhandler Et kongebrev,
Elsted Damgaard, Lystruplund, en artikel om samfærdselsmidler ”Fra hestevogn til
bus” og endelig beretningen om Lions Club Lystrup.


Lokalhistorisk aften i Elsted Sognegård,
den 7. februar 2017


Reception den 21. november 2016 i anledning udgivelse af
Årbog 2016 på Lystrup Bibliotek.

forside

Fotos fra receptionen kan ses her: fotos


Arkivernes dag lørdag den 12. november 2016
på Lystrup Skole.

Tema: “Lystrup Skoles start”

imgp9105-copy

 Formand for Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening Sven Aage Christensen bød
velkommen.

imgp9108-copy

Forhenværende skoleinspektør Tonny Broch Pedersen fortalte om starten på den på den
gamle Elsted Skole – i dag beboerhus – samt tankerne i forbindelse med bygning og starten af
den ny Lystrup Skole, herunder mulighederne for at opbygge en ny og anderledes skole.

imgp9114-copy

Ulla Sørensen – kantinemedarbejder og hustru til skolens første pedel Svend Sørensen –
fortalte om “mælkeordningen” og om driften af kantinen.

imgp9127-copy

Lærer Conny Rugaard fortalte om en skole med eksperimenter og engagement.

imgp9129-copy

Lærer Karin Therkelsen fortalte om engagementet i sang og musik på skolen.

Fotos fra Arkivernes dag kan ses ved at følge Linket:
fotos-fra-arkivernes-dag 

Plakaten vedrørende Lystrup Skole ses ved at følgeLinket:
13-lystrup-skole-i-40-aar 


Arrangement i fælleshuset i Bofællesskabet Elev
på Engelstoft

koldkilde-engelstoft-loebeseddel-1

imgp9069-01

_________________________________________________________________________________________________


plakat
imgp9035-copyimgp9033-copy


Lokalhistorisk aften i Lystrup Kirke

2016-01-26 Lystrup Kirke (15)

8. marts kl. 19.00 – Foredrag i Lystrup kirke.

Bente og Finn Gyldenløv Sørensen fortalte om gården Sigholm for enden af Møgelgårdsvej
(nu med tilkørsel fra Hovmarken). Kristian Lyngby Poulsen fortalte om jernbanen gennem Elev
og Elsted sogne. Arne Pedersen fortalte om Carolines Skudsmålsbog. Lennie Boesen fortalte
om Landsbyfælleskaber i Elev og Granitstenenes vandring til og fra Elev kirke.

Lystrup Stationsgade  Lystrup Stationsgade

 Lystrup Station Årbog 15   Lystrup Station

Fotos fra lokalhistorisk aften i Lystrup


 

Lokalhistorisk aften i Elsted Sognegård

2008-09-23 Elsted Sognegård

23. februar 2016 afholdt  Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske forening lokalhistorisk aften i
Elsted sognegård hvor Arne Pedersen fortalte om “Hvad der gemte sig i arkivskuffen –
Carolines Skudsmålsbog”

IMGP8391 copy

Inge Riisgaard fortalte om Saastrupgård

IMGP8394 copy

Arkivleder Marianne Vasard Nielsen fortalte om udstykningen af Hedeskovgård samt om
emnerne i Årbog 2015, som omhandler Elev og Lystrup sogne.

IMGP8406 copy

Fotos fra lokalhistorisk aften i Elsted


Lokalhistorisk aften i Elev sognehus

2015-04-26 Menighedshuset

8. februar 2016 afholdt  Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske forening lokalhistorisk aften i Elev
sognehus.

Lennie Boesen præsenterede Lokalhistorisk Årbog 2015 med hovedvægten på
afsnittene om Elev, Inger Hvidkjær Andersen fortalte om “Landsbyfællesskabet i Elev”

IMG_0097 copy (2)

IMG_0115 copy

og Johannes Jensen fortalte om “Granitstenens vandring til og fra Elev kirke”

IMG_0102 copy

IMGP8320 copy

Fotos fra lokalhistorisk aften i Elev

______________________________________________________________________

Arkivernes dag 2015

Arkivernes dag 04 Arkivernes dag 01 Arkivernes dag 02

Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske Samling markerede Arkivernes dag 2015 lørdag den 14 november  2015  ved en sammenkomst på Lystrup Bibliotek.

Her fortalte fire kvinder med en lang livshistorie i Lystrup om kvindeliv, som de selv haroplevet det. Anledningen var, at det er 100-året for kvindernes valgret til Folketing og
Landsting, vi fejrer i år. (De fik valgret til kommunalvalg i 1908, så det var den sidste bastion
for mændene, der faldt i 1915).
Den første fortæller var Bodil Kaa, der fortalte om livet på Kirstinelund, gården på Skæringvej,
som i dag er indrettet til kontorvirksomhed. Her drev Bodil og Arne Kaa landbrug fra 1955.
Den anden var Karna Staal Jensen, der fortalte om sit liv som hjemmesygeplejerske i Lystrup.
Den tredje fortæller var Rita Lajer, hvis forældre Thea og Einar Lajer havde trikotageforretning
i huset på Lystrupvej 241.
Endelig fortalte Jytte Lajer, suppleret af sin svoger Erik Lajer, om sin svigermor Agnes Lajer,
der sammen med sin mand, Richard, drev benzinstation og cykelhandel på Bygaden 12.
Foredragene blev filmet, så de nu indgår i lokalarkivets samling.

Fotos fra Arkivernes Dag 2015


Årbog 2015

 Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske Samling markerede fredag d. 6 november 2015
udgivelsen af Samlingens Årbog 2015.

Årbogen kan købes på Lystrup Bibliotek og er omtalt under:
https://lystrup-elsted-elev-nye-lokalhistorie.dk/udgivelser/

Fotos fra udgivelsen af Årbog 2015


Foredrag om Egaa båden af Søren H. Andersen fra
Moesgaard museum, torsdag den 27. august 2015
i Elsted sognegård.

Egåbåden

Link til Moesgård museums omtale af båden og Egå fjorden:

Arkæologi ved Engsøen

IMGP7308

Formanden for Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Forening, Sven Aage Christensen byder
velkommen.


Vandretur ad skolestien i elev

Torsdag d. 28. maj 2015 var arrangeret en vandretur ad skolestien i Elev, hvor Lennie Boesen
fortalte om landskabet under Elev og udstykningerne siden 1970-erne, om Stokbro, Alshøj,
Koldkilde og Engelstoft, samt om Planerne for den nye by syd for Elev. Vandreturen sluttede i
Elevs nye sognehus.


Lokalhistorisk Aften

Tirsdag d. 14 april 2015 var der  lokalhistorisk aften i Lystrup kirkes mødesal om gamle
Lystrups historie, hvor arkivleder Marianne Vasard viste billeder fra det gamle Lystrup og
fortalte om samlingens fotos.