Åbningstider

Adgang til arkivets materialer: Mandag 15-17, hvor arkivets arbejdsgruppe kan hjælpe interesserede, eller  efter aftale med arkivlederen.

Afleveringer: Arkivet har normalt åben for indlevering  af materialer i bibliotekets åbningstid.  Materialer afleveres til  bibliotekaren, med tydelig angivelse af navn, adresse og telefonnr.,  således at  arkivets medarbejdere kan komme i forbindelse med den, der har  afleveret materialerne for evt. supplerende oplysninger.

Der kan altid afleveres materialer i bibliotekets åbningstid. Man kan ikke låne arkivalier fra Lystrup-Elsted-Elev-Nye Lokalhistoriske Samling, men man kan få fotokopier eller  bestille billederne, hvis arkivet råder over negativerne.