Kalenderen 1999

Fra fæstebønder til frie landmænd

I slutningen af 1700-tallet begyndte de store landboreformer, herunder love om udskiftning af landsbyens jorder. Ser vi på kort over Elsted by og sogn før denne tid, kan vi se gårdene ligge tæt omkring kirke og gadekær. Ved udskiftningen blev de meget små markstykker lige omkring landsbyen samlet til større marker. Samtidig benyttede man lejligheden til at dele engene og moserne, der hidtil havde været anvendt i fællesskab.

I tidligere tid var fællesskabets beslutninger lov, og oldermanden i byen havde mulighed for at idømme bønder bøder eller mult, hvis man ikke mødte til fællesarbejder. Efterhånden som fæste gårdene blev købt fri, ønskede mange bønder også frihed fra landsbyens fællesskab og dette blev muligt med udflytningen.

Mange steder kom udflytning af gårde og dermed udskiftning af jorden i forbindelse med brand. Det ser vi også i Elsted og Lystrup. Mange bønder var fremsynede og håbede på at sammenhængende jord, god landmands skab og nye metoder og afgrøder, kunne give bedre kår for bønderne. Andre bønder var skeptiske og ønskede det tætte fællesskab, som landsbyen gav.

Ved udskiftningen kunne fæstegårdsmænd fratages en mindre del af deres jorde, dog højest 4 tdr. land kunne tillægges husmænd.

Udskiftning af dyrkningsfællesskaber gennemføres hovedsageligt i perioden 1770-1830. I 1837 lå kun 1% af kongerigets ejendomme i fællesskab. Udskiftning af skove og tørvemoser sker senere. I skovene kunne bønderne frem til 1805 udnytte underskoven til brænde og foder til bl.a. svin, der rodede i skovbunden efter olden (bog og agern).

I 1805 indførte staten fredskovsforordningen med skrappe regler for den private skovdrift. Skove med høje træer blev fredskov, som ikke måtte ryddes og som skulle beskyttes mod husdyr gennem indhegning. Baggrunden for fredskovsforordningen var, at mange småskove under udskiftningen overgik til småbønder, og de ryddede skovene for at få mere agerjord.

Sønderskov er opført på de gamle kort som fredskov.

Januar 1999   Februar 1999   Marts 1999  April 1999  Maj 1999   Juni 1999

Juli 1999   August 1999   September 1999   Oktober 1999   November 1999   December 1999