Januar 1999

Januar

Motiv fra Elsted

Forrest vognmand Skødts garage, bag plankeværket Timmermands husmandssted og udsigt mod Asmusgård.

Da købmand Hebsgaard i 1992 lukkede sin butik i Elsted, sluttede et århundrede år gammelt kapitel om butikshandel i den gamle kirkeby. Fra sidste halvdel af 1800-tallet til 1918 var der en høkerbutik på kirkepladsen i den østlige del af den endnu eksisterende men ombyggede husrække.

I en gammel retsprotokol findes der dokumentation for høkerens eksistens. Historien er grum og lyder således: En århusiansk handelsmand var fundet myrdet nær Frederikshøj kro. En svensker kom straks under mistanke og blev jaget af politiet. En dag kommer en pige boende i Elsted ind til høkeren for at købe brændevin og en stor portion sild til sin svenske far. Høkeren undrer sig over, at den fattige familie flotter sig med »festindkøb« og får af pigen den forklaring, at faderen har fået besøg af en landsmand. Høkeren, der har hørt om mordet ved Frederikshøj, får fat i sognefogeden, der straks kommer og anholder den svenske gæst som bringes i politiets varetægt. Svenskeren tilstår og bliver dømt. Han bliver dog ikke sat i fængsel, men anbragt på sindssygehospitalet i Risskov. Senere udvises han til Sverige, hvorfra han forsvandt til USA.

Udover høkerbutikken og fra 1918 – 1992 købmandsbutik har der i Elsted været et brød udsalg og en iskiosk.

Af virksomheder, der har været drevet efter krigen, men er ophørt kan nævnes Einar Skødts Vognmandsforretning, Aage Mikkelsens Tømmerværksted, Valentin Sørensens Elektromekaniske værksted og Dagøs systue, der indrettede sig i det elektromekaniske værksted, da Valentin flyttede til Egå.1 dag findes der fire virksomheder i byen. Den ældste er smede- og VVS-firmaet Henning V Jensen, dernæst kommer Erik Laursens malerforretning og Elsted dyrehospital og endelig firmaet JSA sikring, der overtog Dagøs lokaler, da systuen ophørte.