Oktober 1999

Oktober

Tidligere stuehus til »Lystruplund« (hjørnet af Bygaden og Sønderskovvej)

I 1870erne havde flere erhvervsfolk med Aarhus-købmanden Hans Broge i spidsen toget initiativet til oprettelse af en jernbane mellem Aarhus og Ryomgård.

Banen skulle forbindes med den allerede anlagte Randers – Grenaa-bane og hovedsagelig tjene til at gøre transporten af landbrugsprodukter mere rationel. Da linjeføringen for den nye bane blev offentliggjort, protesterede ejeren af »Lystruplund« straks, fordi banen ville dele hans marker op på en måde, der ville gøre dyrkningen af jorden særdeles besværlig, Gårdejeren fik dog ikke medhold i sin klage. Linjeføringen blev fastholdt, banen anlagt og indviet i 1877,

Den lokale festtaler i dagens anledning var lærer M.N,C. Steensgaard, Elsted skole. Hvad lærer Steensgaard sagde i sin tale vides ikke – heller ikke om ejeren af »Lystruplund« deltog i festlighederne på perronen ved den nye station, der gav Lystrup status som stationsby og de deraf følgende »statussymboler« som poststed, kro, villa bebygget bygade, købmand, mejeri, bager og håndværksmestre.

Den utilfredse ejer af »Lystruplund« affandt sig ikke med togdriften hen over sine marker. Han valgte derfor at opførte et nyt »Lystruplund« syd for banelinjen. Denne gård eksisterede til hen i 1970erne, da den daværende ejer, bilhandler Hans Bisgaard solgte gården, som blev nedrevet for at skaffe plads til nyt samlet boligbyggeri, der overtog det gamle gårdnavn »Lystruplund«,