Maj 1999

Maj

 

Husmandssted ved Hovmuren set fra Skårupgård skov

Vejen fra Elev til Todbjerg havde førhen et andet forløb end det nu kendte, Fra Elev til tegningens husmandssted er forløbet næsten uændret, men derfra fortsatte vejen ind i Skårupgård skov og forbi den vestlige del af gården derfra tværs over den nuværende Skårupgårdvej og videre mod nord overmarkerne ned til Todbjerg.

I begyndelsen af dette århundrede blev vejstykket fra Skårupgård til Todbjerg flyttet mod vest til det nuværende forløb gennem Todbjerg mose, Det gamle vejstykke blev derefter brugt som markvej til hen i 1960erne, da det blev pløjet op,

Lokalarkivets medarbejdere har siden arkivets oprettelse i 1970 bl.a., interviewet beboere, der har kunnet berette om lokale begivenheder eller fund, En ældre kvinde bosat nær Panderup mose fortalte således først i 1970erne om en oplevelse hun havde en tidlig morgen lige før den tyske kapitulation i maj 1945. I forkortet gengivelse sagde kvinden: »Jeg hørte motorbrummen, og da jeg kiggede ud, så jeg en tysk militærlastbil nærme sig mosen, hvor den stoppede. Nogle soldater steg ud og begyndte at bære geværer fra lastbilen og ned til mosen, hvor de kastede våbnene i nogle vandhuller. Hvor mange geværer de kastede fra sig, kan jeg ikke sige, men soldaterne gik flere ture frem og tilbage«.

Der har så vidt vides ikke været foretaget nogen eftersøgning i mosen efter de udkastede våben. Måske det var en opgave for en lykkelig ejer af en moderne metaldetektor?