November 1999

November

Udsigt mod Elsted præstegård set fra vest

I ca. 330 år frem til 1874 var Elsted kirke anneks til Skødstrup. Der fandtes derfor i denne periode ingen præstegård i sognet. Først da Elsted sogn i 1874 blev selvstændigt med Elev som anneks, blev der bygget en præstegård beliggende som nu midtvejs mellem Elsted og Elev kirker. Den første præstegård nedbrændte før århundredeskiftet og den nuværende er nummer to på stedet.

I Elsted sogn har der været flere gravhøje. Lidt sydøst for præstegården ligger den eneste tilbageværende kaldet Blindemandshøj. I Skårupgård skov findes der tre navngivne høje: Fruehøj, 0rnstruphøj og Loddenhøj, der dog ikke er registrerede som gravhøje.

Vejen mellem Elev og Elsted bar førhen navnet Præstevejen og har – bortset fra den sidste tredjedel af vejen mod Elsted – bevaret sit gamle forløb. Nu har vejen – som tiden og postvæsenet kræver – fået et officielt navn, Ørnstrupvej, men dens skønhed med udsigt over marker, bebyggelse, bugt og Mols er stadig af højeste kvalitet.

Fra sit udspring i Skårupgård skov løber Ellebækken med stærk nedsat hastighed i forhold til fordums kraft og styrke i rør under Ørnstrupvej og rindre skjult videre mod de sydlige kanaler i Lystrup enge.

Ellebækken var tilbage i tiden før 2. verdenskrig så vandrig, at selv børn kunne fange ørreder med de bare næver. Det fremgår af bladet »Sportsfiskeren« fra 1985. Heri beretter en af bladets medarbejdere om, hvordan han af en kammerat lærte at kilde ørrederne på maven. Så blev de stående og var lige til at hive op af vandet. Teknikken gives herved videre til interesserede.