Juni 1999

Juni

Timmermands mødding i Elsted

Færdes man i dag i Elsted by, vil man ikke gennem syn, hørelse eller lugt kunne opleve landbrugsaktiviteter.

Grunden hertil er den enkle, at der ikke mere findes gårde i drift i byen. Anderledes var det for 3-4 årtier siden. Da kunne man møde et syn som gengivet på tegningen: En mødding med tilhørende ejlebeholder og stor pumpe, her beliggende ved Timmermands husmandssted skråt over for den nedlagte Elsted købmandshandel. Møddingen har naturligvis udsendt lugtbare landlige dufte. Det gav dog ikke anledning til miljøklager, fordi der gennemgående var enighed om, at den landlige lugt var en naturlig del af landsbyens liv.

Timmermands husmandssted var det sidste af denne type i Elsted by. Ejendommen blev i 1970erne solgt til privat beboelse. Timmermand havde overtaget stedet efter en mælkemand, der gennem flere år hver morgen med sin hestevogn og den dertil på bukken hørende bjæffende hund havde hentet mælk på Lystrup Mejeri på Bygaden og derfra bragt den hvide drik direkte til de tørstende sjæle. Den bjæffende mælkehund var ikke populær alle steder, slet ikke hvor den mødte artsfæller, der irriteredes over mælkehundens gøen og snærren fra den sikre position på bukken. En normalt hjemmegående hund opsøgte en dag mælkehunden på dennes bopæl og sendte med et velanbragt nakkebid bjæfferen over til de evige kødbensmarker. Da dræberhundens herre næste dag mødte op for at beklage det overlagte mord, blev han mødt af en rolig mælkemand, der til den brødebetyngede hundeejer næsten trøstende sagde: »Ikke tag det så tungt. Din hund har nærmest gjort mig en tjeneste. Om nogle dage flytter vi til Århus, og nu sparer vi penge til den hundeaflivning, som skulle ske«.