Juli 1999

Juli

Parti fra vejen mellem Elsted by og Skårupgård

Denne vej følger stadig sit gamle forløb fra Elsted til Skårupgård, Mange gange har fæstebønderne fra Elsted brugt vejen, når de – som regel med ringe lyst – skulle møde op til det pligtige hoveriarbejde på Skårupgård eller for at betale deres fæsteafgift.

I slutningen af 1700-tallet da landboreformerne tog form, ejedes Skårupgård af justitsråd N, P Secher. Han hørte absolut ikke til blandt de reformvenlige godsejere. I 1790 var han således med underskriver af en adresse (protest), som jyske godsejere sendte til daværende kronprins Frederik, senere Fr. d. 6.

Secher havde også et noget anspændt forhold til Elstedbønderne, som han anså ,for »værende særdeles oprørske«. Det sidste var kommet til udtryk ved flere lejligheder, f. eks, da Secher havde tilsagt bønderne til at møde op i skriverstuen på Skårupgård for at betale deres fæsteafgift. Bønderne kom, men de nægtede pure at betale afgiften. Det medførte en kraftig ordstrid mellem bønderne og Secher, og da bølgerne gik højest sprang en bonde, Rasmus Hjortshøj, frem og rev piskeparykken af Secher, som dog bevarede roen og blot sagde: »Tag dig i agt Rasmus Hjortshøj, du kunne risikere at stikke dig slemt på hårnålene«, Secher gav derefter valget mellem at betale straks eller få afgiften inddrevet af herredsfogeden

Der faldt ingen betaling, og da. herredsfogeden med sit personale senere mødte frem, blev såvel fogeden som hjælperne med magt drevet bort af bønderne, Den følgende nat vendte herredsfogeden dog tilbage til Elsted og denne gang medbringende en afdeling soldater, som bogstavelig talt tog de genstridige bønder på sengen, lagde dem i lænker og førte dem til arresten i Århus.

Under en af de følgende retsforhandlinger greb Rasmus Hjortshøj og et par andre bønder herredsfogeden i brystet. For denne forseelse fik de 2 år i slaveriet (en arbejdsanstalt),

Efter endt afsoning fremsatte de tre bønder trusler over for herredsfogeden, der ved given lejlighed kunne vente sig en afbankning. Dette medførte, at herredsfogeden, der ofte ridende besøgte Secher, overnattede på Skårupgård, fordi gårdens karle kunne fortælle om rygter, gående ud på, at Rasmus Hjortshøj og hans kammerater opholdt sig i et krat nær Skårupgård. Om herredsfogeden nogen sinde havde et korporligt møde med de truende bønder, melder historien intet om.