April 1999

April

Elev kirke

Elev kirke er som Elsted kirke bygget på 1100-tallet. Kirken hørte under kronen indtil 1710, da den ved auktion blev overladt til Oluf Krabbe, Skårupgård.11847 kom kirken i familien Nyholms eje – en begivenhed, der har sat sig synlige spor på kirkens korgavl. I 1925 overgik kirken til selveje.

Elev sogn var fra 1542 til 1874 anneks til Hjortshøj. I perioden 1874 til 1989 fungerede Elev og Elsted som et to sogns pastorat. I 1989 blev Lystrup Kirke indviet, og der var tre sogn i pastoratet. I dag er Elev og Lystrup i pastoralt samarbejde, mens Elsted er et selvstændigt sogn.

Mange kirker har i krigstid været udsat for ødelæggelse og tyveri af forskelligt inventar. Det gælder også for Elev kirke. I 1640erne drog den svenske general Torstenson med sin hær op gennem Jylland. Som det var sædvane plyndrede og røvede tropperne, hvor de drog frem. Elev havde også besøg af soldaterne. Hvor meget de stjal fra gårdene ved vi ikke, men at bønderne led tab er der næppe tvivl om, da de i en periode efter krigen blev fritaget for at betale tiende »for den ufredelige tilstands skyld«. Kirken havde også haft besøg af krigerne. Da de igen var forsvundet, opdagede præsten, at kirkens kalk og disk samt et messehagel var blevet svenskernes bytte.

En omfattende ildebrand i byen år 1700 var ikke en følge af krigshandlinger, men den medførte, at bønderne i 1701 /02 fik bevilget afkortning i tiendeydelserne.