Oktober 2000

10-oktober-2000

10-2000-Nyt10-oktober-ekstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sønderborg nedrevet 1938

Villa ”Sønderborg” ejedes i 1915 af bankdirektør i Mørke, Bisgaard Jensen.

Omkring 1920 hed ejeren Peder Jørgensen, han havde været gårdejer.

Derefter ejedes ”Sønderborg”af tidligere gårdejer Anton Filt og sidst af sognerådsformand og købmand Valdemar Buttenschøn.

Huset på hjørnet af den nuværende Lystrupvej og Lille Elstedvej blev nedrevet i 1938, for at give plads for Århusvejens udvidelse i forbindelse med vejen over mosen.

I stedet opførte Købmand Buttenschøn den nuværende bungalow på hjørnegrunden. Her boede Buttenschøns datter Inger indtil for få år siden.

I det første af de to murermesterhuse på højre hånd boede Jenny Nielsen, her er i dag Lystrup Køreskole.

I det næste hus boede elektriker Niels Nielsen, han købte huset mellem jul og nytår 1944, og havde elektriker virksomhed der i mange år, i 70erne byggede han hus på Kærløkken, hvor han bor i dag.

Vejen over mosen blev anlagt i 1938 og indviet den 1. juni 1939. Det store arbejde blev muliggjort af den såkaldte 30-milloners lov. Vejlby-Risskov og Elsted Kommunes vejudvalg rejste sammen med amtsvejinspektøren til København, hvor man ved forhandling med socialministeriet opnåede tilsagn om tilskud til projektets gennemførelse. Vejanlægget var projekteret til i alt at koste 495.000 kr. I en avisartikel fra 1939 skrives ” At arbejdet kom i gang skyldes ikke mindst de dygtige mænd, der sad i sognerådet i pågældende periode.Særlig arbejdede vejudvalgets formand murermester A. Jacobsen og sognerådsformand Buttenschøn for sagen.”

På modsat side af vejen ses benzinstanderne fra købmandsforretningen på hjørnet. Se også september måneds billede.