November 2000

11-november-2000-Egebo

11-2000-Nyt

 

 

 

 

 

 

 

Villa Egebo –op ad Lystrupvej

Lystrupvej, dengang Elstedvej, langs Sønderskov, som er fredskov.

Begrebet fredskov stammer fra 1805 hvor staten indførte fredskovforordningen med skrappe regner for den private skovdrift. Baggrunden var frygt for træmangel. Skove med høje træer blev fredskov, som ikke måtte ryddes og som skulle beskyttes mod husdyr gennem hegning. Fredskovforordningen indledte det selvstændige skovbrug adskilt fra landbruget, sådan som vi kender det i dag.

Nærmest villa ”Egebo” Lystrupvej nr. 248. Egebo bygget 1909 og er i dag fredet.

Dernæst ses villa ”Solbakken” nr. 252, hvor arkivet fra 1915 har opført ejeren til forsikringsagent S. Røjen.

Længere oppe af vejen finder man villa ”Højbo”, Lystrupvej 254, er opfør omkring 1911. Fra 1955-1965 boede vognmand Børge Mikkelsen og i dag er der deSignfrisør, drevet af Grete og Karl Emil Madsen. Bygningen har også været farvehandel ejet af Jens Christian Jensen Lystrup Farver.

Arkivet har et billede fra opførelsen af villa Højbo, hvor 4 håndværkerne har taget opstilling foran huset, bl.a. murer Gustav Adolf Pedersen, Elsted, Jens og Rasmus Nielsen ”Stold” fra Trige og den sidste hedder Skovbo.

Bagest skimtes Lystrup vandværks pumpestation. Først i 1970 ved kommune sammenlægningen med Århus Kommune fik alle huse adgang til fælles vand. Før den tid var det ofte private boringer  – ligesom i dag på isoleret liggende gårde – der sørgede for vandforsyningen.