Juni 2000

06-juni-2000-Hvilehjemmet

06-2000-Nyt

 

 

 

 

 

 

 

Hvilehjemmet ved genforeningsstenen

Forrest på det gamle billede finder man GENFORENINGSSTENEN, til minde om at Sønderjylland 15. juni 1920 igen blev en del af Danmark. Historien er kort, at stenen er en mindesten for Nordslesvigs genforening med Danmark efter udlændigheden fra 1864. Efter tilbud fra sejrherrerne i 1. verdenskrig stemte Nordslesvig sig hjem 10. februar 1920.

Tilhørsforholdet blev fastslået ved en traktat i Paris af 5. juli 1920 mellem stormagterne og Danmark. Christian 10. underskrev 9. juli traktaten, der regnede 15. juni som skæringsdagen. 10. juli red kongen over grænsen på en hvid hest, og 11. juli mødtes kongehus, regering og rigsdag med sønderjyderne på Dybbøl. Den officielle genforeningsdag blev 15. juni og falder sammen med Valdemarsdagen.

I den store have bag stenen ligger Lystrup Hvilehjem. Bygningen er opført i ca. 1840, og der er lavet en tilbygning i 1906. Så vidt arkivet er orienteret er den oprindelige villa opført af en hr. Wiekmann.

I 1948 solgtes bygningen til diakon Jens Ahlmann Jensen, som oprettede et plejehjem. Han drev hjemmet i ca. 10 år, hvorefter andre drev det videre. Ahlmann beholdt selv det tilhørende gartneri, samt en byggegrund.

I juni 1990 var der planer om at Per Hem Totalbyg A/S, Risskov ville bygge et erhvervscenter på grunde. De fik af kommunen lov at nedrive hvilehjemmets bygninger.

Erhvervscentret blev ikke en realitet men i 1995-96 stod Hans Vestergaard, Erhvervsejendomskontor i Århus, for salget af byggegrundene, mens skiltet fortæller at de 13 nye Andelsboliger på arealet Bygaden 17, er opført af Gudmund Nielsen, Lystrup Ejendomskontor.