Juli 2000

07-juli-2000-Slagteren-i-Ly07-2000-Nyt

 

 

 

 

 

 

Slagterforretningen, Bygaden 18 i Lystrup

Efter at jernbanen blev åbnet i 1877 kom der gang i udvikling af byen Lystrup. Jorden nord for banen og indtil skoven ejedes af Lystruplund, dyrkningen var besværliggjort af banen og

blev derfor i den næstfølgende tid udstykket.

Slagtern Bygaden 18 er resultat af denne udvikling og har først været slagtehus og siden forretning. I 1953 blev den solgt af den daværende ejer slagtermester Poulsen til Agnes og Knud Løhde Nielsen. Forretningen drev de frem til 1983, og i den periode blev den moderniseret løbende.

I august 1983 blev den købt af Bjarne Jørgensen, der kun havde butikken indtil 1. oktober 1985, hvor Eigil og Rie Sørensen overtog forretningen.

Eigil Sørensen har været aktiv i Erhvervsforeningen, hvor han i årene dec. 1993 til dec. 1997 var ansvarshavende redaktør på Lystrup Lokalavis. I 1995 fejrede Rie og Eigil 10 års jubilæum i forretningen.

Rie og Eigil Sørensen afhændede 1. juli 2006 forretningen Bygaden 18 til Kim Mølgaard.