December 2000

12-december-Elsted

Elsted by, luftfoto.

Det gamle billede stammer fra et postkort, der desværre ikke er dateret. Imidlertid kan vi på billedet se at kirken ligger smukt på sin bakketop, men sognegården er der ikke spor af, blot en åben mark.

På kirkepladsen er de tre små huse, hvor de to øverst mod kirken er et hus. Her lå den første skole i sognet opført i 1741.

I krydset ses købmandsgården, hvor sidst købmand Hebsgaard drev forretning.

Bag købmandsgården, ses hævet over vejen huset der husede Elsted telefoncentral.

Ved gadekæret ligger to gårde, længst til højre Toftegården og ved kæret Elsted Damgården. I dag er kun stuehuset tilbage af Damgården. Den er i sin tid opført som Præstegård, i 1848, men blev så vidt vides aldrig benyttet som sådan.

I 1874 ophører Elsted kirkemæssige tilhørsforhold til Skjødstrup, et forhold der har varet fra 1574. Fra 1874 bliver Elev og Elsted knyttet sammen, og da flyttes præsteboligen ud hvor den i dag ligger på Ørnstrupvej 102, mellem Elev og Lystrup sogne.

Telefoncentralen blev oprettet i 1900 med 11 abonnenter. Kontrakten blev indgået i august 1900 med Niels Pedersen, der var bestyrer indtil sin død, hvorefter efterlevende hustru, Trine Pedersen, fortsatte stillingen indtil 31. maj 1924.

Følgende var derefter bestyrer:

1. juni 1924 en svigersøn, R. Albert Nielsen, indtil 31. juli 1940.

Fra 1. august1940 Irma Nielsen (senere gift Therkelsen) til 14. december 1944.

Fra 15. december 1944 Jenny Kolding indtil 31. januar 1946.

Fra 1. februar 1946 Mette Marie Levinsen indtil centralen blev nedlagt 1. december 1949.

38 abonnenter blev indført under centralerne Hjortshøj, Lystrup og Lisbjerg.

På det nye luftfoto fra juli 1998 kan man tydelig se den store tilflytning, der har været til Elsted sogn. (Billedet ikke udgivet på arkivets hjemmeside på grund af ophavsrettigheder).