April 2000

04-2000-Nyt 04-april-2000-Stationsgade

 

 

 

 

 

 

Stationsgade ned mod stationen

Stationsvej set fra Bygaden (år 1945-50), bagest ses stationen, der er bygget i 1877.

Jernbanen var i sig selv en af de største arbejdspladser i Lystrup, med stationsforvalter, ledvogter, banearbejder og portører. Der var også brevopsamligssted på stationen.

I folketællingerne fra 1880 kan man læse at sognets første post hed Hans Christian Laursen og boede i Elsted. I 1916 opnåede Lystrup Station status som postekspedition efter at adskillige ansøgninger fra prominente borgere i byen.

Fra Jens Terp Laursen ved vi endvidere, at de arbejdsløse samledes på stationen om vinteren i håb om at få arbejde med snekastning.

Til højre nærmest stationen var købmanden og derefter Hotel og Restauration, og i gavlen bageri, på 1. sal var der damefrisør. (se maj måned)

I bygningen på hjørnet af Stationsvej og Bygaden lå TATOL. Her boede Thora og PeterSørensen. I TATOL kunne man købe sæbe og toiletartikler og lignende, derudover var der apoteksudsalg, og Peter Sørensen var bestyrer af Elsted-Lystrup sygekasse.

Fra august 1981 til august 1982, hvor sognegården i Elsted tages i brug, var der kirkekontor i bygningen Bygaden 20.